What are you looking for?
Restless legs

Restless legs

Restless legs, een onbedwingbaar gevoel om de benen te moeten bewegen

Restless legs syndroom (rusteloze benen)

Wat is restless legs syndroom?

Het rusteloze benensyndroom of restless legs (RLS) is een aandoening die een oncontroleerbare drang veroorzaakt om uw benen te bewegen, meestal vanwege een ongemakkelijk gevoel. RLS kan op elke leeftijd beginnen en verergert over het algemeen naarmate u ouder wordt.

Meestal heeft u er ’s avonds of ’s nachts last van, wanneer u zit of ligt. Veel mensen met RLS vinden het moeilijk om in slaap te vallen of in slaap te blijven.

Dit zijn de kenmerken van het rusteloze benensyndroom

Als u last heeft van rusteloze benen dan heeft u waarschijnlijk:

  • Een onbedwingbare drang om uw benen te bewegen.
  • Een onaangenaam gevoel in uw benen of voeten dat begint als u rustig zit of ligt. Het gevoel begint meestal nadat u langere tijd heeft gelegen of gezeten. Minder vaak gebeurt dit met de armen.
  • Nachtelijke spiertrekkingen. RLS kan in verband worden gebracht met een andere, meer algemene, aandoening, namelijk periodieke beenbewegingen in de slaap (PLMS). Dan trillen en schoppen uw benen terwijl u slaapt. Of u deze aandoening heeft, kan gemeten worden met een slaaponderzoek (PSG). RLS kan uw slaap verstoren en overdag slaperigheid veroorzaken en uw kwaliteit van leven negatief beïnvloeden

Wat zijn de gevolgen van RLS?

De rusteloze benen en het schokken van armen en benen maken het lastig in slaap te vallen. En als men eenmaal slaapt, kan het de slaap verstoren. Ernstig slaaptekort brengt waarschijnlijk een hoger risico op hart- en vaatziekten met zich mee. Ook overdag kan RLS leiden tot problemen, omdat men niet kan stilzitten – bijvoorbeeld tijdens bezoek aan bioscoop of theater of in het vliegtuig. RLS kan op deze manier negatieve invloed hebben op het algehele welbevinden en zelfs tot depressieve klachten en sociaal isolement leiden.

Dit zijn vermoedelijke oorzaken van restless legs

  • Vermoedelijk worden de rusteloze benen veroorzaakt door een dysbalans van de chemische stof dopamine in de hersenen. Deze stof heeft invloed op de spierbeweging.
  • Soms is RLS erfelijk; vooral als de aandoening begint voor de 40 jaar. Daarnaast kunnen de RLS-klachten en symptomen tijdelijk erger worden door een zwangerschap of een hormonale verandering. De symptomen verdwijnen echter meestal na de bevalling.
  • Ook sommige medicijnen kunnen RLS versterken, zoals antidepressiva. Vermijd ook cafeïne en andere psychoactieve stoffen in voedingsmiddelen.
  • RLS wordt meestal niet veroorzaakt door een ernstig onderliggend medisch probleem. Het gaat echter soms gepaard met andere aandoeningen, zoals: ijzertekort, nierfalen, ruggenmergaandoeningen of perifere neuropathie.
  • Ernstige RLS kan een duidelijke verslechtering van de levenskwaliteit veroorzaken en kan leiden tot stemmingsstoornissen. De slapeloosheid kan leiden tot overmatige slaperigheid en concentratieproblemen overdag. Bij Ruysdael Slaapkliniek bespreken we tijdens de intake de mogelijke oorzaak van uw klachten.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

In de Ruysdael Slaapkliniek werken neurologen die gespecialiseerd zijn in RLS en PMLD. De diagnose wordt gesteld aan de hand van de typische klachten van de patiënt. Het is belangrijk vast te stellen of de RLS al dan niet het gevolg is van een andere aandoening of van medicijngebruik. Daarom moet er soms aanvullend onderzoek plaatsvinden, bijvoorbeeld een bloedonderzoek of een slaaponderzoek.

Kan RLS verholpen worden?

Als er een duidelijke oorzaak is, kan RLS goed behandeld worden. Bijvoorbeeld door het bijstellen van medicijngebruik en/of adviezen op het gebied van eten, bewegen en slapen.

Afhankelijk van hoeveel last u ’s avonds of ’s nachts van deze rusteloze benen heeft, zullen onze artsen de diverse behandelmogelijkheden met u bespreken. Dit kan een combinatie van verschillende behandelingen zijn zoals verandering in levensstijl of medicatie. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de behandeling mogelijkheden.

Restless legs