What are you looking for?
Behandelingen Operatie
Behandeling

Snurken- en slaapapneu operatie

Een operatie die op de juiste plek de luchtweg ruimer maakt, kan snurken en slaapapneu verhelpen.

Operatie tegen slaapapneu of snurken

Een klein deel van mensen met slaapapneu of snurkklachten komt in aanmerking voor een operatie om slaapapneu of snurken te verhelpen. Uw specialist bepaalt dit naar aanleiding van het lichamelijk onderzoek tijdens het consult in de kliniek en naar aanleiding van het slaaponderzoek.

Er zijn verschillende operaties. Een aantal voeren we uit onder lokale verdoving in onze eigen vestiging in Amsterdam. U kunt na de ingreep gewoon naar huis. Deze ingrepen zijn de operatie aan de huig en het verhemelte en de ingreep om de neus te openen.

Operaties waarvoor u onder narcose moet, worden door onze eigen specialisten uitgevoerd in andere ziekenhuizen. U krijgt voor een operatie uiteraard uitgebreide informatie over de ingreep en waar deze plaats kan vinden.

De meeste operaties voor slaapapneu en snurken zijn gericht op het ruimer maken van de bovenste luchtweg op de plek waar een vernauwing of blokkade voorkomt. De bovenste luchtweg bestaat uit de neus-, mond en keelholte. Daarom kan er onderscheid gemaakt worden tussen een geblokkeerde luchtweg en het inzakken van de luchtweg.

Blokkade van de luchtweg

Een geblokkeerde luchtweg in de neus zorgt ervoor dat de mond vaak open moet om genoeg te kunnen ademen. Dit open zakken van de mond vernauwt de keel waardoor obstructie en snurken ontstaat. Een operatie zoals het rechtzetten van het neustussenschot, het verkleinen van het slijmvlies in de neus en het verwijderen van neuspoliepen kan hierbij verbetering geven. Voor deze operaties wordt u verwezen van de Ruysdael Slaapkliniek naar een ziekenhuis.

Bij kinderen zorgen vergrote neus en keelamandelen vaak voor fors snurken en slaapapneu. Een operatie, waarbij de neus en/of keelamandelen verwijderd worden, kan uitkomst bieden. Vergrote keelamandelen komen bij volwassenen soms nog voor en ook hier is kan een operatie dan vaak effectief zijn. Voor het verwijderen van amandelen wordt u vanuit Ruysdael Slaapkliniek verwezen naar een ziekenhuis.

Inzakken van de luchtweg

Bij snurken en slaapapneu is er regelmatig sprake van te weinig ruimte achter de huig en het zachte verhemelte, bij het ademen door de neus. Daarom voeren wij in het geval van slaapapneu een andere operatie uit. Bij deze operatie wordt het verhemelte met een speciale hechttechniek iets naar boven gehaald. Deze ingreep vindt vaak plaats in combinatie met het verwijderen van de keelamandelen.  Om alleen snurken te verminderen voeren wij een lichtere variant van de operatie uit. Deze ingreep vindt plaats onder lokale verdoving in onze eigen klinieken.

Andere operatie

Minder voorkomende operaties betreffen het naar voren plaatsen van het tongbeen of zelfs de onder- en bovenkaak. Op deze manier wordt de luchtweg ruimer gemaakt.

Een nieuwe unieke vorm van operatie is middels zenuwstimulatie met een soort geïmplanteerde pacemaker (Inspire). Daarna wordt een electrode tussen de ribben geplaatst die het moment van in- en uitademen detecteert. Middels een electrode die op de tongzenuw is aangesloten, wordt aan het einde van de uitademing dan een puls via de zenuw aan de tongspier gegeven. Hierdoor steekt de tong meer naar voren. Daarna trekt de luchtweg open en dit voorkomt ademstops. Deze operatie is uniek in Nederland en wordt door dokter Copper uitgevoerd.

Het kan soms nodig zijn een zogenaamde slaapscopie te doen op de operatiekamer met sterke slaapmedicatie om de aard en ernst van de obstructie van de bovenste luchtweg te zien. Op deze manier maken wij het beste behandelvoorstel.

Operatie

Mogelijke behandelingen

Doe de test

Wilt u weten of u slaapproblemen heeft?

Snurken
Moeite met in slaap vallen?
Doe de online slaaptest en kom binnen 5 vragen erachter of u een slaapstoornis heeft.