What are you looking for?
Behandeling

Operatie 

Een operatie die op de juiste plek de luchtweg ruimer maakt kan snurken en slaapapneu verhelpen.

Een klein deel van mensen met slaapapneu of snurkklachten komt in aanmerking voor een operatie om slaapapneu of snurken te verhelpen. Uw specialist bepaalt dit naar aanleiding van het lichamelijk onderzoek, tijdens het consult in de kliniek en het slaaponderzoek.

Er zijn verschillende operaties. Echter voeren we een aantal daarvan uit onder lokale verdoving in onze eigen vestigingen in Amsterdam, Den Haag en Hilversum. Daarom kunt u na de ingreep gewoon naar huis.

Operaties waarvoor u onder narcose moet, worden door onze eigen specialisten uitgevoerd in andere ziekenhuizen. Echter krijgt u voor een operatie uiteraard uitgebreide informatie over de ingreep en waar deze plaats kan vinden.

De meeste operaties voor slaapapneu en snurken zijn gericht op het ruimer maken van de bovenste luchtweg op de plek waar een vernauwing of blokkade voorkomt. De bovenste luchtweg bestaat uit de neus-, mond en keelholte. Daarom kan er onderscheid gemaakt worden tussen een geblokkeerde luchtweg en het inzakken van de luchtweg.

Blokkade van de luchtweg

Een geblokkeerde luchtweg in de neus zorgt ervoor dat de mond vaak open moet om genoeg te kunnen ademen. Dit open zakken van de mond vernauwt de keel waardoor obstructie en snurken ontstaat. Een KNO operatie zoals het rechtzetten van het neustussenschot, het verkleinen van het slijmvlies in de neus en het verwijderen van neuspoliepen kunnen hierbij verbetering geven.

Bij kinderen zorgen vergrote neus en keelamandelen vaak voor fors snurken en slaapapneu. Bijvoorbeeld kan een simpele operatie, waarbij de neus en/of keelamandelen verwijderd worden, een uitkomst bieden. Echter komen vergrote keelamandelen bij volwassenen soms nog voor en is ook hier een operatie dan vaak erg effectief.

Inzakken van de luchtweg

Bij snurken en slaapapneu is er regelmatig sprake van te weinig ruimte achter de huig en het zachte verhemelte, bij het ademen door de neus. Daarom voeren wij in het geval van slaapapneu een andere operatie uit. Waarbij het verhemelte met een speciale hechttechniek iets naar boven wordt gehaald. Dit vindt vaak in combinatie met het verwijderen van de keelamandelen plaats. Echter om alleen snurken te verminderen. Voeren wij een lichtere variant van de operatie uit. Deze ingreep vindt plaats onder lokale verdoving in onze eigen klinieken.

Andere operatie

Minder voorkomende operaties betreffen het naar voren plaatsen van het tongbeen of zelfs de onder- en bovenkaak. Op deze manier wordt de luchtweg ruimer gemaakt.

Een nieuwe unieke vorm van operatie is middels zenuwstimulatie met een soort geïmplanteerde pacemaker (Inspire). Daarna wordt een electrode tussen de ribben geplaatst die het moment van in- en uitademen detecteert. Middels een electrode die op de tongzenuw is aangesloten, wordt aan het einde van de uitademing dan een puls via de zenuw aan de tongspier gegeven. Hierdoor steekt de tong meer naar voren. Daarna trekt de luchtweg open en voorkomt ademstops. Echter zorgt een hogere spierspanning van de keelspieren bij deze therapie dat de keel minder makkelijk inzakt. Echter is deze operatie is uniek in Nederland en voert onze specialist dokter Copper deze uit.

Het kan soms nodig zijn een zogenaamde slaapscopie te doen op de operatiekamer met sterke slaapmedicatie om de aard en ernst van de obstructie van de bovenste luchtweg te zien. Op deze manier maken wij het beste behandelvoorstel.

Doe de test

Wilt u weten of u slaapproblemen heeft?