Zoeken

Waar bent u naar op zoek?

Behandeling

Operatie 

Op de juiste plek de luchtweg ruimer maken kan snurken en slaapapneu verhelpen

Een klein deel van mensen met slaapapneu of snurkklachten komt in aanmerking voor een operatie om slaapapneu of snurken te verhelpen. Uw specialist zal dit bepalen naar aanleiding van het lichamelijk onderzoek tijdens het consult in de kliniek en het slaaponderzoek.

Er zijn verschillende operaties. Een aantal daarvan voeren we uit onder lokale verdoving in onze eigen vestigingen in Amsterdam, Den Haag en Hilversum. U kunt na de ingreep gewoon naar huis.

Operaties waarvoor u onder narcose moet, worden door onze eigen specialisten uitgevoerd in andere ziekenhuizen. U krijgt voorafgaand aan een operatie uiteraard uitgebreide informatie over de ingreep en waar deze plaats kan vinden.

De meeste operaties voor slaapapneu en snurken zijn gericht op het ruimer maken van de bovenste luchtweg op de plek waar een vernauwing of blokkade voorkomt. De bovenste luchtweg bestaat uit de neus-, mond en keelholte. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een geblokkeerde luchtweg en het inzakken van de luchtweg.

Blokkade van de luchtweg

Een geblokkeerde luchtweg in de neus zorgt ervoor dat de mond vaak open moet om genoeg te kunnen ademen. Dit open zakken van de mond vernauwt de keel waardoor obstructie en snurken ontstaat. Een KNO operatie zoals het rechtzetten van het neustussenschot, het verkleinen van het slijmvlies in de neus en het verwijderen van neuspoliepen kunnen hierbij verbetering geven.

Bij kinderen zorgen vergrote neus en keelamandelen vaak voor fors snurken en slaapapneu. Een simpele operatie waarbij de neus en/of keelamandelen verwijderd worden kan dan uitkomst bieden. Ook komen vergrote keelamandelen bij volwassenen soms nog voor en is ook hier een operatie dan vaak erg effectief.

Inzakken van de luchtweg

Het meest komt snurken en slaapapneu voor als er achter de huig en het zachte verhemelte te weinig ruimte is bij het ademen door de neus. Bij slaapapneu kan tegenwoordig een operatie gedaan worden waarbij het verhemelte met een speciale hechttechniek naar voor boven geplaatst wordt. Dit vindt vaak in combinatie met het verwijderen van de keelamandelen plaats. Om alleen snurken te verminderen kan er een lichtere variant van deze operatie uitgevoerd worden. Hierbij wordt de huig ingekort en het verhemelte van binnen uit met een naald verwarmd. Deze ingreep vindt plaats onder lokale verdoving in onze eigen klinieken.

Andere operaties

Minder voorkomende operaties plaatsen het tongbeen of zelfs de onder- en bovenkaak naar voren. Op deze manier wordt de luchtweg naar voren open getrokken en ruimer gemaakt.

Een nieuwe unieke vorm van operatie is middels zenuwstimulatie met een soort geimplanteerde pacemaker (Inspire). Hierbij wordt een electrode tussen de ribben geplaatst die het moment van in- en uitademen detecteert. Middels een electrode die op de tongzenuw is aangesloten, wordt aan het einde van de uitademing dan een puls via de zenuw aan de tongspier gegeven. Dit zorgt ervoor dat de tong naar voren wordt gestoken. Dit trekt de luchtweg open en voorkomt ademstops. Ook zorgt een hogere spierspanning van de keelspieren bij deze therapie dat de keel minder makkelijk inzakt. Deze operatie is uniek in Nederland en wordt door onze specialist dokter Copper uitgevoerd.

Het kan soms nodig zijn een zogenaamde slaapscopie te doen op de operatiekamer met sterke slaapmedicatie om de aard en ernst van de obstructie van de bovenste luchtweg te zien. Op deze manier kan dan het beste behandelvoorstel gemaakt worden.

 

Doe de test

Wilt u weten of u slaapproblemen heeft?