What are you looking for?

Met ingang van 11 juli 2022 is Ruysdael Slaapkliniek helaas genoodzaakt om geen eerste afspraken meer te maken met verzekerden van de Achmea Groep. De reden van de patiëntenstop is dat het budget dat de Achmea Groep beschikbaar heeft gesteld om hun verzekerden te laten behandelen bij Ruysdael Slaapkliniek bereikt is en er geen budget meer is om nieuwe patiënten te behandelen.

Deze patiëntenstop geldt uitsluitend voor patiënten van de Achmea Groep die voor het eerst een afspraak willen maken. Voor bestaande patiënten verandert er niets.

Onder de Achmea Groep vallen de volgende zorgverzekeringen:

  • Zilveren Kruis
  • FBTO
  • Interpolis
  • De Friesland
  • Ziezo
  • Prolife

* Er geldt een uitzondering voor patiënten met een Zilveren Kruis Exclusief Basis polis of een FBTO Basis Vrij polis.

Wel verwijzing maar nog geen afspraak?

Bent verzekerd bij een zorgverzekeraar van de Achmea Groep en bent u vóór 11 juli verwezen naar Ruysdael Slaapkliniek? Dan kunt u gewoon nog terecht. U kunt nog steeds zonder problemen een eerste afspraak maken. Uw hele behandeling wordt volgens de bestaande afspraken vergoed door uw zorgverzekering. U betaalt zoals gebruikelijk alleen uw eigen risico.

Bent u al onder behandeling bij Ruysdael Slaapkliniek?

Bent u verzekerd bij één van de zorgverzekeraars van de Achmea Groep en bent u al onder behandeling bij Ruysdael Slaapkliniek? Ook dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Voor u verandert er niets. Uw behandeling loopt gewoon door en wordt volgens afspraak vergoed door de zorgverzekering.

Heeft u vragen? Bel of mail Ruysdael Slaapkliniek of vraag het aan uw zorgverzekeraar.